Euretco als werkgever


De dynamische retailwereld vraagt om de inzet van professionals die zich voortdurend blijven ontwikkelen. Euretco biedt daartoe volop kansen in de vorm van trainingen en scholing.

Je krijgt een basistraining die aansluit bij de divisie waarvoor je werkzaam bent. Deze stelt je in staat om snel en adequaat te reageren op vragen vanuit de bij Euretco aangesloten ondernemers. Daarnaast is er altijd ruimte voor eigen initiatief als het om trainingen gaat, want we stellen hoge prijs op innovatieve, creatieve en gepassioneerde medewerkers.

Onze organisatie kent flexibele werktijden en arbeidsvoorwaarden. Het arbeidsvoorwaardenpakket is vanzelfsprekend marktconform, met daarnaast een gezonde pensioenopbouw via het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (BPFD).