Angelika Schütz: wie wil groeien krijgt alle kansen

Bij Euretco zien wij onze mensen als een belangrijke factor in het succes van onze organisatie. Euretco investeert graag in de ontwikkeling van haar medewerkers en heeft levenslang leren hoog in het vaandel.


Dit past dan ook volledig in de visie dat ontwikkeling de sleutel tot succes is. Van onze medewerkers verwachten wij dat zij ook zelf het initiatief nemen om zich verder te ontwikkelen en open staan voor groeikansen. Een ander belangrijk aspect van onze bedrijfscultuur is transparantie en gezamenlijke besluitvorming.  Onze medewerkers krijgen veel kansen en  ruimte voor zelfontplooiing, creativiteit en het delen van kennis. Zo leveren wij met elkaar een positieve bijdrage aan onze organisatie en het succesvol zijn in het werk. Maatschappelijke normen en waarden zijn erg belangrijk  voor onze organisatie en wij handelen in een cultuur van wederzijdse loyaliteit, integriteit en respect.

Wij zien altijd uit naar nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe collega’s.