Euretco start een landelijke campagne voor het volledig heropenen van alle winkels. De eerste advertentie was op zaterdag 27 februari jl. zichtbaar in ADR, Trouw, Parool en de Volkskrant.